Odebírat RSS

null Probíhá aktualizace Nákladů obvyklých opatření pro rok 2024

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Probíhá aktualizace Nákladů obvyklých opatření pro rok 2024

17. 4. 2023

Své připomínky můžete zasílat do 22. 5. 2023.

Náklady obvyklých opatření MŽP (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Mají umožnit porovnání vynaložených nákladů a zajistit efektivní nakládání s finančními prostředky. Obsahují opatření, která jsou dále rozdělena na jednotlivé činnosti. K nim je přiřazena obvyklá částka, za kterou je možné tato opatření realizovat. Částky pokrývají všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. 

NOO jsou aktualizovány každý rok. Nyní probíhá připomínkování stávajících NOO. Po vyhodnocení došlých připomínek vznikne platná verze pro rok 2024. 

Své náměty a připomínky do nové verze NOO můžete zasílat do 22. 5. 2023 formou vyplnění přiložené tabulky na email pavla.pokorna@nature.cz. Jako  předmět zprávy, prosíme, uveďte „Aktualizace NOO 2024“.

NOO platné pro letošní rok jsou ke stažení na této webové adrese nebo na stránkách Číselník činností.

Tabulka pro připomínky – NOO

Autor úvodní fotografie: K. Čámská