Odebírat RSS

null Oznamujeme změny ve výzvě NPO POPFK

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny ve výzvě NPO – POPFK č. 3/2023

1. 8. 2023

S účinností od 2. 8. 2023 dochází k aktualizaci výzvy NPO – POPFK č. 3/2023 Komplexní vodohospodářské studie (166) a opatření (167).

Změna se týká zrušení povinnosti realizace opatření u typu studie 1.3 Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.

Aktuální znění výzvy i další dokumenty naleznete na stránce dané výzvy

V případě dotazů můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště

Foto: Pavla Pokorná

Přehrázka, foto: Pavla Pokorná

Přehrázka, foto: Pavla Pokorná