Odebírat RSS

null Oznamujeme změny pro 3., 4. a 5. výzvu OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny pro 3., 4. a 5. výzvu OPŽP ZMV

21. 12. 2023

S účinností od 2. 1. 2024 dochází k aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 a k úpravě některých příloh.

Modifikace výzev s účinností od 2. 1. zahrnuje:

  • Aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 na verzi 7 a úpravu znění příloh č. 3, 4, 6 a 7 a vzorů pro žadatele.
  • Pro lepší přehlednost uveřejňujeme příručku také v režimu změn s revizemi.

Doporučení: Pro aktuálnost vzorů žádostí a povinných příloh doporučujeme žadatelům, aby si všechny tyto dokumenty stáhli znovu.

Veškeré informace k programu OPŽP ZMV a samotným výzvám lze najít na stránce programu a u jednotlivých výzev.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz.
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Úvodní foto: Zuzana Růžičková