Odebírat RSS

null Oznamujeme 4. změnu pro 1. a 2. výzvu OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny pro 1. a 2. výzvu OPŽP ZMV

27. 7. 2023

S účinností od 28. 7. 2023 dochází k aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027, k úpravě přílohy č. 1 a vzorů pro žadatele.

V pořadí čtvrtá modifikace výzev s účinností od 28. 7. 2023 zahrnuje:

  • Aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 na verzi 5 a úpravu znění přílohy č. 1 a vzorů pro žadatele.
  • Pro lepší přehlednost uveřejňujeme příručku také v režimu změn s revizemi.
  • Zveřejnění dokumentu „Principy kontroly ZMV“, který byl projednán na úrovni Generálního finančního ředitelství a Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Dokument vysvětluje postupy kontroly projektů administrovaných formou ZMV finančními úřady.  

Doporučení: Pro aktuálnost vzorů žádostí a povinných příloh doporučujeme žadatelům, aby si všechny tyto dokumenty stáhli znovu.

Veškeré informace k programu OPŽP ZMV a samotným výzvám lze najít na stránce programu a výzvy č. 1 a výzvy č. 2.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz.
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Úvodní foto: Zuzana Růžičková