Proměny krajiny Žďárských vrchů

Konference k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Termín konání: 20.-22. září 2021
Místo konání: slavnostní zahájení proběhlo v Senátu Parlamentu ČR, odborná část konference v konferenčních prostorách hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, Fryšava pod Žákovou horou

Záštitu nad konferencí přijal předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, senátor Jan Tecl, záštitu udělila také Česká komise pro UNESCO.

Přednášky ke stažení

Vzácné houby lesů a luk Žďárských vrchů, Jiří Burel, Mykologický klub Jihlava
Voda pro život, Ochrana vodních ekosystémů v CHKO Žďárské vrchy, Petra Doležalová, AOPK ČR
Priority dalšího směřování v ochraně a péči o CHKO Žďárské vrchy, Václav Hlaváč, AOPK ČR
Co nám prozradí měkkýši o krajině Žďárských vrchl, Michal Horsák, Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita
Výzvy pro ochranu přírody, Jakub Hruška a kol., Česká geologická služba a Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Žákova hora - stabilní prales, ve kterém je živo, David Janík a kol., VÚKOZ
Obvyklé i méně obvyklé způsoby managementu nelesních biotopů v CHKO Žďárské vrchy, Kamila Juřičková a Josef Řetický, AOPK ČR
Budoucnost ptáků zemědělské krajiny, Vojtěch Kodet, AOPK ČR
Rašelinné louky - mizející rodinné stříbro Žďárských vrchů - Tomáš Peterka, Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita
Vegetace Dářských rašelinišť v paleoekologické perspektivě, Jak Roleček, BÚ AV ČR
20 let občanské ochrany přírody v CHKO Žďárské vrchy, Sdružení Krajina
Přeměna smrkových porostů na majetku KINSKÝ Žďár, a. s., Jan Sovák
Transformace lesnického hospodaření na církevním lesním majteku, Pavel Starý, Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o.
Příprava revitalizace Svratky u Herálce, David Veselý, Povodí Moravy, s. p.
Práce s návštěvnickou veřejností Žďárských vrchů, Zdeněk Záliš, AOPK ČR