Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou - příležitost ke změně

Odbornou konferenci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s Mendelovou univerzitou v Brně - Lesnickou a dřevařskou fakultou.

Termín konání: 6.-7. října 2022
Místo konání: Červenohorské sedlo, Jeseníky

Přednášky ke stažení

Změna lesnických a ochranářských paradigmat, Tomáš Vrška, Mendelova univerzita
Klimatická změna - co nás v lese čeká a možná nemine, Petr Horáček, Mendelova univerzita
Poučíme se z nezvládnuté kalamity ve zvláště chráněných územích?, Jaromír Bláha, Hnutí DUHA
Klimatická změna a lesnictví, Jan Světlík, Mendelova univerzita
Změny vodního režimu a parametrů vodní bilance, Petr Kupec, Mendelova univerzita
Postup asanace kůrovcem napadených porostů v CHKO a maloplošných zvláště chráněných územích, Petr Stloukal, MŽP
Management lesů v KRNAP v průběhu kůrovcové gradace, Václav Jansa, KRNAP
Péče o les v sousedství bezzásahových území, Jan Kozel, NP Šumava
Přístup AOPK ČR ke kůrovcové kalamitě, Miroslav Dort a David Lacina, AOPK ČR
Kůrovcová kalamita na území CHKO Jeseníky, Michal Servus, AOPK ČR
Kůrovcová kalamita v CHKO Jeseníky očima majoritního vlastníka lesů, Arnošt Buček, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o.
Otevírá kůrovcová kalamita nové přístupy perspektivy v pěstování lesa, Jiří Remeš, Česká zemědělská univerzita
Les a biodiverzita: "ecological forestry" jako jeden z možných přístupů, Jeňýk Hofmeister a Miroslav Svoboda, Česká zemědělská univerzita
Škody zvěří jako limitující faktor obnovy lesa, Kamil Turek, ÚHÚL
Rizika a příležitosti postkalamitní situace na příkladu protipožárních opatření, Petr Čermák, Mendelova univerzita
Obnova lesa po kalamitách, Antonín Martiník, Mendelova univerzita
Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou - příležitost ke změně, p. Jankovský

 

Foto: Miroslav Havira