null Kadeřníci pomáhali s obnovou lesa v CHKO Železné hory

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

Kadeřníci pomáhali s obnovou lesa v CHKO Železné hory

21. 9. 2023

Letos pod názvem „Staňte Se Strážci Lesa!“

V neděli 17. září 2023 se v ochranném pásmu přírodní rezervace Polom v Železných horách sešlo téměř 60 kadeřnic a kadeřníků z různých koutů České republiky, aby pomohli se založením druhově pestrého lesa. Tuto, již tradiční akci, letos pod názvem „Staňte Se Strážci Lesa!“, zastřešuje společnost Hair Servis, spol. s r. o. a italský výrobce vlasové kosmetiky Davines, ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory a Lesy České republiky, s. p. Kadeřníci zajistili finanční prostředky ve výši přes 100 tis. Kč na nákup 3500 kusů sazenic jedle bělokoré a v neděli se jim podařilo vlastními silami téměř 1700 kusů jedlí vysadit. Výsadba probíhala na předem připravených oplocených plochách po těžbě smrků napadených kůrovci. Poprvé zde kadeřníci jedle vysazovali v roce 2017 a od té doby se jim v okolí „pralesa“ Polom podařilo vysadit několik tisíc stromků. Kadeřníci tím významně pomáhají návratu původních dřevin a tvorbě odolného přírodního lesa, který bude obklopovat jednu z nejcennějších lesních rezervací.

Malou odměnou za obrovské nasazení a chuť zlepšit stav kůrovcem zničeného lesa snad byly exkurze s průvodcem do přírodní rezervace Polom. Děkujeme tímto všem kadeřnicím a kadeřníkům za kvalitně odvedenou práci a skvělou atmosféru. Děkujeme také Lesům České republiky, s. p. za perfektní přípravu ploch pro výsadbu a zajištění oplocení, které jedle ochrání před poškozením zvěří.

Zbytek jedlí bude vysazen v průběhu října. V ochranném pásmu „pralesa“ s rozlohou 55 ha tak přibude další 1 ha jedle, která nahradí odumřelý smrk.

Poznámky:

Přírodní rezervace Polom se nachází nedaleko obce Horní Bradlo v CHKO Železné hory. Byla vyhlášena v roce 1933 na ploše cca 20 ha. Skládá se ze dvou částí – tzv. Velký Polom a Malý Polom. Jejím účelem je ochrana zbytků původních jedlo-bukových lesů. V roce 2009 byla vyhlášena nově, včetně ochranného pásma o ploše 55 ha. Ochranné pásmo obklopuje obě části rezervace a jeho účelem je chránit lesy v přírodní rezervaci před nepříznivými vlivy z okolí. Lesy v ochranném pásmu (stejně jako většina lesů v Železných horách) byly po kalamitě bekyně mnišky ve 20. letech 20. století vysazeny uměle smrkem. Po 100 letech byly tyto lesy opět zničeny, tentokrát lýkožroutem smrkovým. Od roku 2011 je smrk v ochranném pásmu cíleně postupně nahrazován jedlí, bukem, javorem klenem a jilmem horským. Dnes je tu již téměř 20 ha mladých listnáčů a jedle.

Společnost Davines, založená v italské Parmě v roce 1983 rodinou Bollati, začala jako výzkumná laboratoř a vyráběla špičkové výrobky pro péči o vlasy pro renomované kosmetické společnosti po celém světě. Po deseti letech zdokonalování odborných znalostí začala vytvářet vlastní značku péče o vlasy výhradně pro salony - Davines. Více o společnosti Davines

​​​​​​​HAIR SERVIS je v současné době největší společností v ČR, která již od roku 2003 zajišťuje kompletní servis pro kadeřníky. Na českém trhu distribuuje významné značky a zároveň je exkluzivním distributorem 19 dalších, jako například DAVINES, DUSY Professional, nebo Jaguar. Více o společnosti Hair Servis, spol. s r.o.

Text: Ing. Aleš Kopecký

Společná fotka kadeřníků. Foto: Petra Chyšková

Společná fotka kadeřnic a kadeřníků z různých koutů České republiky. Foto: Petra Chyšková

Porada před výsadbou jedlí. Foto: Petra Chyšková

Porada před zahájením výsadby jedlí. Foto: Petra Chyšková

Výsadba jedlí na Polomu. Foto: Hynek Pohner

Výsadba jedlí v ochranném pásmu přírodní rezervace Polom. Foto: Hynek Pohner

Výsadba jedlí na Polomu. Foto: Petra Chyšková

Výsadba jedlí v ochranném pásmu přírodní rezervace Polom. Foto: Petra Chyšková