null Bývalá střelnice nedaleko Podhůry na Chrudimsku se vrací přírodě

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

Bývalá střelnice nedaleko Podhůry na Chrudimsku se vrací přírodě

26. 7. 2023

Revitalizace potoka Podhůra byla úspěšně zakončena

Tisková zpráva
26. července 2023                                                 

Revitalizace potoka Podhůra v chráněné krajinné oblasti Železné hory byla úspěšně zakončena. Výsledkem je obnovený potok, 19 nových tůní, pestré louky, zídky pro plazy a také zastřešená pozorovatelna pro návštěvníky. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 6 milionů korun poskytl Operační program Životní prostředí.  

„Desetihektarová louka na bývalé střelnici nedaleko Rabštejské Lhoty byla v minulosti nevhodně osázená smrky a borovicemi, zarůstala náletem. Právě tady vloni v září započaly práce, vykácely se dřeviny, které sem nepatří. Toto místo je oblíbeným cílem vycházek a rozsáhlé kácení se ne každému libilo, museli jsme tedy vysvětlovat,  jaký má smysl. Do terénu jsme umístili informační tabule, využívali jsme i média,“ vysvětluje Milan Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V zimě proběhly rozsáhlé terénní úpravy. Stávající rovné, jeden metr zahloubené a opevněné koryto potoka Podhůra a jeho levostranného přítoku bylo zasypáno a v údolí se rozvlnil zcela nový mělký potok se širokým, v příčném i podélném profilu nepravidelným korytem. Přerušena byla i zdejší meliorace (trubní odvodnění pozemků).

V údolí ke stávajícím šesti přibylo 19 nových tůní a mokřadů. Jakmile se tůně naplnily vodou, nastěhovali se do nich obojživelníci, například kuňka obecná a čolek velký. Na přelomu jara a léta bylo pak možné sledovat desítky jejich metamorfujících, v dospělce se přeměňujících larev. Nové kamennné zídky přilákaly desítky plazů – především ještěrek obecných.  Mohou se tu vyhřívat, v navršené zemině zimovat a jsou tu i vhodná místa pro kladení vajíček s klacky, drny a travou.   

„Obávali jsme se, že by plochy zasažené intenzivními terénními pracemi mohly zarůstat ruderálními a invazními druhy bylin. To se naštěstí nestalo, ukázalo se, že v podzemí je zásobárna vhodných semen, která čekala na svou příležitost. Navíc jsme sem přenášeli čerstvě pokosenou trávu z okolních květnatých míst.  S tím významně pomohly dívky ze Slatiňanského skautského oddílu Sojky,“ popisuje Milan Růžička  z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Od začátku jsme chtěli, aby nový přírodní prostor lidé co nejvíce využívali a mohli pozorovat, jak se mění. Byla tu proto zhotovena okružní povalová trasa, zastřešená pozorovatelna a povrch cesty upraven tak, aby mohly snadno projet i rodiny s kočárky. Postupně se obnovuje alej lemující místní hraniční cestu, v plánu je doplnění jmenovek u jednotlivých druhů stromů a keřů. Už během stavby sem přicházely školní třídy a děti pozorovaly v reálu rozdíl mezi prouděním vody ve zbytku starého upraveného koryta a v novém vymělčeném korytě potoka. Postupně se sem vracejí vzácní živočichové,  kteří v současné krajině jen velmi těžko hledají vhodná místa ke svému žití. Začátkem července se tu třeba objevili dva vodouši kropenatí, ke sběru potravy využívají obnažené břehy mokřadů a tůní,“ uzavírá Milan Růžička.  

Práce byly ukončeny 14. července,  zhotovitelem byla firma Wetland s.r.o.  z Batelova.  

Kontakt:
Milan Růžička, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 722 577 900, e-mail: milan.ruzicka@nature.cz
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tisková mluvčí, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

                   

Nové tůně. Foto: Milan Růžička

Nové tůně. Foto: Milan Růžička

Zidky pto plazy. Foto Milan Růžička

Zídka pro plazy. Foto: Milan Růžička

Dřevěné chodníky mezi tůněmi. Foto: Milan Růžička

Dřevěné chodníky mezi tůněmi. Foto: Milan Růžička