null Obnova návštěvnické infrastruktury v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step zahájena

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Obnova návštěvnické infrastruktury v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step zahájena

26. 5. 2023

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím kraje Vysočina. Současné vybavení pro návštěvníky je staré desítky let a nevyhovuje současným požadavkům. Po několika letech příprav zahajuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozsáhlou obnovu návštěvnické infrastruktury s cílem poskytnout zde návštěvníkům příjemné zázemí i zajímavé informace o unikátní přírodě této jedinečné lokality.

Cílem projektu podpořeného z Národního plánu obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je vybudování kamenných zídek a oplocení kolem parkoviště, instalace nových laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. V blízkosti parkoviště bude vybudován nový otevřený altán umožňující odpočinek ve stínu, v okolí budou realizované sadové úpravy odpovídající charakteru tohoto místa. Na západním okraji stepi bude vytvořeno dřevěné plato pro pozorování syslů.

Součástí projektu je také obnova panelů původní naučné stezky, která je obsahově zastaralá a esteticky neodpovídající době a významu zvláště chráněného území. Na zastaveních naučné stezky se návštěvníci dozvědí zajímavosti o historii ochrany území, o unikátních biotopech poskytujících útočiště mnoha vzácným druhům živočichů a opatřením, která jsou pro udržení celého ekosystému nutná.

V minulých dnech došlo k předání staveniště, čímž byla zahájena realizace projektu. Ukončení akce se předpokládá koncem roku 2023. Upozorňujeme, že parkoviště u obce Mohelno bude mít po dobu realizace projektu omezený provoz.


Mohelenská hadcová step v předjaří
Pastva na stepi
Panel původní naučné stezky