null technologicka-agentura-ceske-republiky

Technologická Agentura České Republiky

8. 6. 2023

Vzorové certifikované metodiky pro práci s genofondy ohrožených rostlin.

Botanická zahrada Třeboň Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. připravila vzorové certifikované metodiky (Certifikační úřad: Ministerstvo životního prostředí, Číslo: MZP/2022/630/2693) pro práci s genofondy ohrožených rostlin v podmínkách botanických zahrad, které jsou určeny všem zájemcům, institucím, organizacím a podnikům, které se věnují pěstování ohrožených rostlin květeny České republiky.

Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů.

Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů.

Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů
Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů.