null Za borovými porosty na PR Vlček a PR Planý vrch

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

20. července

Za borovými porosty na PR Vlček a PR Planý vrch

  • Datum pořádání akce: 20. 7. 2024

Den: sobota 20. července 2024

Čas: 11:00

Místo: Sraz na návsi v Pramenech (konečná autobusu).

Doprava tam: autobus Mariánské Lázně (10:25) – Prameny (10:55) nebo individuálně. Na návsi možnost parkování osobních aut.

Doprava zpět: autobus Prameny (15:50) – Mariánské Lázně (16:20) nebo individuálně.

Trasa: Od místa srazu přes PR Mokřady pod Vlčkem do PR Vlček a PR Planý vrch a zpět do Pramenů (celková délka cca 11 km; středně náročné, stoupání do kopce a prostup lesním a mokřadním stanovištěm).

Náplň: Lesnická vycházka k příležitosti oslav 50 let CHKO Slavkovský les do největšího hadcového území v ČR - Mnichovské hadce. Projdeme si chráněnné lesy v PR Vlček a PR Planý vrch. Nahlédneme také do PR Mokřady pod Vlčkem. Povíme si o pohnuté historii území a lesním hospodaření v CHKO Slavkovský les.

Průvodce: Ing. Václav Procházka (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt: V. Procházka, tel.: 602 361 185

Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.

Planý vrch. Foto: P. Tájek.

logo 50 barevné