null Terénní seminář k dotačnímu titulu Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Terénní seminář k dotačnímu titulu Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

12. 4. 2023

Srdečně Vás zveme na terénní seminář věnující se problematice dotačního titulu OPŽP 2021 - 2027, který pořádá AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary, p.o.

Seminář se uskuteční dne 13. 5. 2023 od 14:00 v Areálu sv. Linhart v Karlových Varech, na adrese: Sovova stezka 504/4, Karlovy Vary. Seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele (zemědělské subjekty, vlastníky půdy aj.), kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 se zaměřením na tvorbu malých vodních nádrží a tůní ve volné krajině. Podrobný program a bližší informace k samotnému semináři vč. registrace naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka s programem ke stažení