null Naučná stezka Mnichovské hadce

Naučná stezka

Mnichovské hadce

  • Délka: 12 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Mnichovské hadce, Přemysl Tájek

Naučná stezka v srdci Slavkovského lesa spojuje nejvýznamnější lokality pozoruhodné oblasti Mnichovských hadců – největšího území v České republice, kde tvoří geologické podloží zvláštní hornina - hadec.

Celkem 8 zastávek s informačními tabulemi je věnováno jedinečné hadcové květeně, vlivu hadců na vegetaci a minerální vody, historii využívání a zpracování hadce a středověké stavbě Dlouhé stoky.

Výchozím místem je rozcestí u národních přírodních památek Křížky a Upolínová louka. Trasa pokračuje podél Dlouhé stoky a Pluhova boru až ke Grünské kyselce, kde můžete ochutnat jedinečnou minerálku. Dále projdete kolem Dominovy skalky a areálu bývalé stáčírny Novoveské kyselky. Na rozcestí se pak vracíte stejnou cestou zpět k výchozímu místu. 

Kompletní trasa má délku 12 km, ale je možné si projít jen část - např. okruh od Grünské kyselky kolem Novoveské kyselky a Pluhova boru (8 km). Jindy můžete vyrazit jen na krátkou vycházku od Křížků a Upolínové louky ke Dlouhé stoce a zpět (1 km).

Mapa trasy

Autor fotografií: Přemysl Tájek

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

Dlouhá stoka, Přemysl Tájek
Hadcový bor, Přemysl Tájek
Grünská kyselka, Přemysl Tájek