null Modrásek a cyklotrasy

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Modrásek a cyklotrasy aneb jak cyklisté pomáhají modráskovi bahennímu

26. 5. 2023

I když se to na první pohled může zdát, nejedná se o volné pokračování oblíbených animovaných pohádek o krtečkovi. Cyklotrasy a cyklostezky slouží pro bezpečný pohyb cyklistů (a chodců), ale jejich travnaté lemy mohou být i cenným biotopem hmyzu, v tomto případě silně ohroženého motýla modráska bahenního.

V rámci projektu "IP Life – Jedna příroda" došlo k dohodě s ostravskými městskými obvody Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice a městem Studénka o úpravě termínů kosení lemů vybraných úseků cyklostezek. Nekosení zde není zanedbání řádné péče o pozemky ani opomenutí, ale velmi hodnotný přínos ochraně přírody. Vhodné termíny kosení do 15. června a druhé seče až po 15. září zajišťují modráskovi zdroj potravy díky přítomnosti kvetoucí rostliny krvavce totenu.

Modrásek bahenní je druh motýla chráněný českou i evropskou legislativou. Jako živná rostlina pro dospělce i housenky slouží výhradně krvavec toten. Housenkám pak stačí jen spadnout z květů poblíž vhodného mraveniště a po zanesení dovnitř mravenčími dělnicemi se můžou klidně věnovat krmení a proměně v motýla. Hnědě zbarvené samičky a modrohnědí samečci modrásků se líhnou většinou následující rok a lze je pozorovat zhruba od poloviny července do poloviny srpna.

autor fotografií: Alena Dohnalová

modrásci na totenu krvavci
Cyklotrasa z Nové Horky do Studénky
Cyklotrasa ze Staré Bělé do Polanky nad Odrou
porosty totenu krvavce podél cyklostezky v Nové Horce
Cyklotrasa v Proskovicích