null 25 let přírodní rezervace Rezavka

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

25 let přírodní rezervace Rezavka

30. 5. 2023

Děkujeme všem za hojnou účast na sobotní vycházce k 25 letům přírodní rezervace Rezavka. Sešlo se nás asi 70. Tentokrát jsme prošli rezervací hned s několika průvodci a snažili se Vám ukázat Rezavku ve světle, v jakém jste ji doposud neznali. Snad se nám to zdařilo…

Honza Mayer z ČSOP Alces, který byl u zrodu rezervace, povyprávěl o cestě, jež vedla k vyhlášení tohoto jedinečného kousku přírody na území města Ostravy. Od kolegů z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Poodří jste se dozvěděli třeba o tom, že velká louka, dnes plná pestrobarevných květů, byla ještě před 20 lety kukuřičným polem. Zjistili jste, že Nový rybník vlastně není rybníkem, ale vodní plochou vzniklou z původního rybníka Vrbenského v důsledku poklesu terénu po těžbě uhlí. Nahlédli jsme i do budoucnosti, která rezervaci čeká.

Řekli si o možném vlivu budoucí výstavby vysokorychlostní železnice při hranici území nebo o možnosti vzniku rozsáhlých tůní a mokřadních ploch v lučním porostu mezi Polaneckou spojkou a vodní plochou Nový. Víte, že tuto rozsáhlou podmáčenou plochu již čtvrtým rokem kosíme za účelem potlačení invazního zlatobýlu a zvýšení druhové pestrosti.

Nechybělo ani povídání o naučné stezce a ekovýchovné činnosti, ke které je stezka již dlouhá desetiletí využívána. Nejen děti si prošly „přírodovědnou sazku“ a dostaly náležité odměny. Strážce Ondra nám nachytal do síťky vážky a ukázal svlečky jejich larev-exuvie. Zájemci si mohli vypustit vážku z prstu zpět do přírody. Nakonec nás čekala dobrodružná „zvířecí stezka“ do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá – příště až za dalších 25 let :)

Doufáme, že jste si vycházku užili stejně jako my a příště se na Vás opět těšíme na Rezavce nebo kdekoliv jinde u nás v Poodří.

autoři fotografií: Zbyněk Sovík, Klára Herzogová

scházíme se u první tabule naučné stezky