null Sršeň asijská – nová hrozba pro včelaře i domácí přírodu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Sršeň asijská – nová hrozba pro včelaře i domácí přírodu

18. 5. 2023

Evropou se šíří původně východoasijský druh sršně, ohrožující včely.

Od roku 2004, kdy se do Francie omylem dostalo obsazené hnízdo v kontejneru s bonsajemi z Číny, se šíří rychlostí až 100 km za rok všemi směry. Kromě Francie a Španělska byly zaznamenány i v Německu a je zřejmé, že je jen otázkou času, kdy se invazní sršeň asijská zabydlí i v Česku.

Proč je potřeba mít se před sršní asijskou na pozoru? Poměrně bolestivé bodnutí není tím hlavním důvodem. Tento druh sršně se totiž živí z velké části včelami medonosnými, které se proti jejím útokům nedokáží bránit a úly tak plení poměrně efektivně.

Nejúčinnější obranou před blížící se invazí asijské sršně je prevence a včasné odhalení přítomnosti jedinců nebo dokonce již vybudovaných hnízd. Pokud budete mít podezření na výskyt tohoto druhu, neváhejte informovat Správu CHKO Pálava nebo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, ideální je kromě lokace nálezu poslat i fotografii, podle které bude možné druh jednoznačně určit. Jednoduchým poznávacím znamením proti naší sršni obecné je celkově tmavší zbarvení, sršeň asijská je taky o něco málo menší.

Sršeň asijská.