null Právě vyšlo 100 pálavských obratlovců

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Právě vyšlo 100 pálavských obratlovců

12. 4. 2024

Série fotografických průvodců po pálavské fauně a flóře se dočkala třetího dílu – po rostlinách a bezobratlých došlo na obratlovce.

Kniha navazuje na předchozí díly praktickým formátem a provedením i koncepcí – každému druhu (či několika příbuzným nebo podobným druhům) je věnovaná dvoustrana s popisem a informacemi o rozšíření a biologii. Obratlovců na Pálavě žijí pár stovek druhů, takže v knize je zastoupena poměrně velká část – a to jak druhů vzácných, tak poměrně běžných i těch nepůvodních, nově se šířících. Při výběru druhů do tohoto dílu jsme se (na rozdíl od rostlin a bezobratlých) nedrželi striktně území samotné CHKO, ale přidali jsme i druhy z jejího přímého sousedství: Novomlýnských nádrží a soustavy Lednických rybníků.

Knihu vydal Okrašlovací spolek Mikulov ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, vydání finančním darem podpořila Nadace Blížksobě. Veškerý zisk z prodeje využije Okrašlovací spolek k péči o pálavskou krajinu. Knihu můžete objednat na webu (bit.ly/100palavskych) nebo zakoupit v mikulovském turistickém informačním centru, knihkupectví Malá Medvědice a Regionálním muzeu v Mikulově a jeho pobočkách.

  • ISBN 978-80-11-04565-4
  • 196 stran, 113 x 148 mm
  • 1. vydání 2024
  • cena 229 Kč (199 Kč při koupi společně s dalšími díly)
  • ukázka publikace
Titulka časopisu.

Titulní stránka publikace 100 pálavských obratlovců

Titulka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců

Titulka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Candát obecný, ukázka z publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Čolek dunajský, ukázka z publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Ještěrka zelená, ukázka z publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Orel mořský, ukázka z publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Šakal obecný, ukázka z publikace 100 pálavských obratlovců

Ukázka časopisu.

Publikace 100 pálavských obratlovců