null Pozor na klejichu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Pozor na klejichu

8. 3. 2023

V posledních letech se v teplých oblastech Moravy a Čech šíří další nezvaný host: klejicha hedvábná.

Jedním z problémů naší přírody jsou invazní druhy – rostliny či zvířata, které se na naše území dostaly relativně nedávno (spolu)působením člověka, a díky svým vlastnostem a nepřítomnosti predátorů se rychle šíří, vytlačují druhy původní a jsou schopné místa svého výskytu zcela změnit. Známým příkladem je třeba pajasan žláznatý, který dokáže velmi rychle zaplevelit opuštěné pozemky a výrazné problémy působí například ve vinicích.

V posledních letech se v teplých oblastech Moravy a Čech šíří další nezvaný host: klejicha hedvábná. Tato až metr a půl vysoká rostlina pocházející ze severní Ameriky se do Evropy dostala jako okrasný druh, využívána byla i jako medonosná rostlina. Díky schopnosti snadného šíření pomocí lehkých ochmýřených semen (kterých jedna rostlina vyprodukuje zhruba 1500 a která dokáží vyklíčit i po pěti letech) i vegetativního šíření pomocí oddenků, dokáže rychle ovládnout plochy, jako jsou okraje silnic a tratí, louky, vinice, sady i pole. Oddenky mohou být až 1,5 m pod zemí, vyráží z nich výhony, kterých může být až 30 na metr čtvereční. Při poranění rostlina roní bílé jedovaté mléko.

Od roku 2017 je klejicha hedvábná zařazena na seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU, cílem je její úplná likvidace na našem území. Mechanická likvidace není až na výjimky (jednotlivé rostliny, počáteční výskyt) účinná – posečení vede k rychlému růstu z oddenků. Prakticky jedinou možností, jak se klejichy zbavit, je aplikovat herbicid – první před odkvetením (ideálně v červnu), další na přelomu srpna a září, a zásahy opakovat několik let. 

V okolí Mikulova roste například na zanedbaných pozemcích na jižním úpatí Svatého kopečku nebo bývalém vojenském cvičišti. Vzhledem k jejím vlastnostem se ale můžeme obávat jejího dalšího šíření na nové lokality, a proto je nutné zasahovat proti ní bez prodlení, dokud je její výskyt plošně omezený. Včasná likvidace ohnisek klejichy by měla být společným zájmem zahrádkářů, vinařů i nás ochranářů.

Podrobné informace, návod a postup najdete v dokumentu níže nebo vám rádi poradíme na Správě CHKO Pálava.

zásady regulace (pracovní verze)

Klejicha.