null Pilotní fáze opravy křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově v plném proudu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Pilotní fáze opravy křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově v plném proudu

6. 6. 2023

Svatý kopeček v Mikulově je nejnavštěvovanější rezervací v CHKO Pálava a ročně na něj zavítá asi 200 tisíc návštěvníků. Právě stále zvyšující se zatížení stezky způsobilo v posledních letech rychlé zhoršení jejího povrchu a stezka je pro návštěvníky rok od roku hůře schůdná.

Naprostá většina z nich na vrchol totiž vystoupí po křížové cestě, která měří asi 900 m a vede z města až na vrchol.

„Chtěli bychom připravit projekt komplexní opravy stezky takovou formou, která by byla trvalá, odolala vysokému zatížení a zároveň byla v souladu s charakterem území. Abychom vybrali vhodnou technologii a ověřili si finanční a materiálovou náročnost opravy, potřebujeme si práci otestovat na modelových úsecích. Díky nadaci BLÍŽKSOBĚ se nyní opravuje úvodní část stezky po třetí kapličku a my tak pro budoucí projekt můžeme poměrně přesně odhadnout, kolik čeho bude zapotřebí,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která o přírodní rezervaci pečuje. 

Dřevo a vápenec

Jako nejvhodnější forma opravy se pro velkou část stezky zatím ukazuje štětování vápencovým kamenem kombinované s vkládáním dřevěných schodnic. Nicméně až otestování opravy v těžce schůdných úsecích, kde na povrch vystupuje mateční vápencová hornina, ukáže, jak postupovat při komplexní opravě. „Pro rekonstrukci celé křížové cesty bychom rádi využili některý z dotačních titulů,“ dodává Kmet. 

„Jsme rádi, že se i díky štědrosti místních občanů začíná dříve zanedbaný vstupní prostor na Svatý kopeček měnit v malebné místo. Kamenická firma odvádí dobrou práci a věříme, že ji návštěvníci ocení. Hodně nám také pomohlo, že při opravě nezištně pomáhají dobrovolníci a místní podnikatelé zdarma dodávají materiál, půjčují stroje nebo poskytují zázemí pro ty, kdo se na opravě podílejí,“ říká Martin Vohánka z nadace BLÍŽKSOBĚ.

Další opravy jsou na řadě

Kromě opravy povrchu křížové cesty bude nutné v následujících letech také postupně opravit jednotlivá zastavení a dvě větší schodiště. Při těchto opravách bude nutné skloubit zájmy ochrany památek, ochrany přírody a poradit si s rozdrobenou vlastnickou strukturou, proto je třeba celý proces dobře koordinovat. Tuto úlohu je dle sdělení místostarosty Ivo Hrdličky připraveno převzít město Mikulov. „Město již ze svého programu Podpora rozvoje v oblasti památkové péče schválilo dotaci na obnovu dvou kapliček a se zástupci církve jsme projednávali obnovení programu na Záchranu kapliček. Společně s AOPK ČR a nadací BLÍŽKSOBĚ uvažujeme o aktivaci sbírky na obnovu areálu Svatého kopečku,“ uvedl Hrdlička.

Poznámky

Přírodní rezervace Svatý kopeček byla vyhlášena v roce 1946 k ochraně skalních, stepních, křovinných a lesních společenstev na vápencovém podkladu. Svatý kopeček je nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. Krásný výhled na město i těsná blízkost z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území Pálavy. Milovníkům přírody nabízí Svatý kopeček kromě výhledů i mnoho dalšího, na co mohou upřít svou pozornost. Nejcennějším biotopem jsou zde bezesporu skalní stepi s bohatou flórou i faunou.

Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově patří mezi první poutní místa na jihu Moravy a je jednou z nejstarších křížových cest v českých zemích. Celá křížová cesta zahrnuje celkem 17 objektů: 14 kapliček křížové cesty, kapli sv. Šebestiána, zvonici a kapli Božího hrobu. Areál křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově s poutní kaplí sv. Šebestiána byl od 1. července 2018 prohlášen za národní kulturní památku.

fotografie: Jan Miklín, Jiří Kmet

Cedule.

Cedule

Stetování.

stavbna detail

Vynáška materiálu.
Oprava cesty.
Vynáška materiálu.