null Od Děvína zmizely 4 km plotu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Od pálavského Děvína zmizely téměř 4 km plotu. Vinaři dodrželi slovo.

28. 2. 2024

Oplocení již ochranu mladé vinice před okusem srnčí zvěře splnilo.

V posledních desetiletích v chráněné krajinné oblasti Pálava výrazně přibyla oplocení kolem zemědělských pozemků, především vinic. Brání živočichům a lidem v pohybu krajinou, ale také výrazně ovlivňují její vzhled. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se proto začátkem loňského roku dohodla se zástupci Vinařství Pavlov na tom, že kolem části svých vinic v těsné blízkosti národní přírodní rezervace Děvín ploty odstraní. Koncem roku 2023 tak z krajiny pod Pálavou zmizelo 3,7 km pletiva, které svou hlavní funkci, tedy ochranu mladé vinice před okusem srnčí zvěří, již splnilo.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v letech 2019-2020 zajistila kompletní zmapování oplocení zemědělských pozemků. „Celkem jsme na Pálavě našli neuvěřitelných 193 km plotů v různém stavu - od zcela nových a bez jakýchkoliv závad až po nefunkční děravá oplocení zarostlá křovím. Velmi si proto vážíme zodpovědného přístupu vinařů a toho, že naplnili dohodu, kterou jsme společně uzavřeli.“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Oplocení je pro nás základním prostředkem na ochranu vinic. V případě tak cenného území jako je Pálava jsme si však vědomi nutnosti citlivého přístupu ke krajině, a proto jsme se rozhodli oplocení demontovat a využít jiných dostupných metod ochrany révy, jakými jsou například ochranné sítě nebo elektrické ohradníky. Velmi důležitá je také komunikace s místními myslivci a optimalizace stavů zvěře.“ řekl Libor Výleta, ředitel vinohradnictví ve společnosti BOHEMIA SEKT, jejíž je Vinařství Pavlov součástí.

AOPK ČR v posledních třech letech na vlastní náklady odstranila přibližně 1,5 km zcela nefunkčního oplocení na státních pozemcích. Tato zařízení jsou však v menšině a nejpodstatnější je řešit propustnost krajiny s hospodáři, kteří mají oplocené velké půdní celky. Na odstranění starých rezavých oplocení se proto ochranáři domluvili také s vinaři hospodařícími kolem přírodní památky Anenský vrch u obce Bavory, kde zmizel koncem roku 2023 necelý kilometr oplocení. V plánu je postupně prověřit legálnost a opodstatněnost oplocení kolem všech větších viničních celků. Kromě toho například AOPK ČR ve spolupráci s LČR a různými dobrovolnickými skupinami postupně demontuje také staré nefunkční oplocení kolem bývalé obory Děvín.

Staré a zničené ploty v okolí Děvína.

Pálava, plot novější, Jiří Kmet

Staré a zničené ploty v okolí Děvína.

Pálava, starý plot, Jiří Kmet