null Nezvykle průhledná voda v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Nezvykle průhledná voda v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky

22. 6. 2023

V lednické soustavě stav rybníků Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pravidelně monitoruje. Tento monitoring pokračuje i po změně pachtýře na rybnících a po úpravě podmínek rybářského hospodaření. Vysoká průhlednost vody, která byla v minulých dnech na rybnících v národní přírodní rezervaci zjištěna, není samozřejmostí.

Monitoring slouží mimo jiné i pro vyhodnocení nastavených podmínek a pro jejich případnou úpravu.

Poslední měření ukázala nezvykle vysokou průhlednost na všech rybnících soustavy, u Mlýnského rybníka dosáhla dokonce 280 cm. Nejnižší hodnota byla naměřena u rybníka Nesyt, a to 160 cm. U zbylých dvou rybníků, tedy Hlohoveckého a Prostředního, přesáhla dvoumetrovou hodnotu. Na všech rybnících je hojný i hrubý zooplankton, který tvoří převážně dafnie. Potravou těchto korýšů jsou řasy. Dafnie dokáží účinně zabránit jejich rozvoji a tím udržují vysokou průhlednost vody. 

„Podobnou průhlednost na všech rybnících soustavy nepamatuji minimálně od roku 2015. Ale podobně jako se zajíci počítají až po honu, tak rybniční sezona se hodnotí až po výlovu.  Před námi jsou nejkritičtější měsíce v roce, výsledky monitoringu jsou ale příslibem, že by příznivé podmínky mohly přetrvat až do období vyvádění mláďat vzácných potápivých kachen, například zrzohlávky rudozobé. Vysoká průhlednost a dostatek potravy jsou pro to klíčové,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Rybářské hospodaření není jediným faktorem, který kvalitu vody ovlivňuje. Podstatnou roli hrají živiny, které do rybníků přitékají. Nejvýznamnější z nich je v případě rybníků fosfor. Proto si AOPK ČR nechává zpracovávat studii, která mimo jiné mapuje i nejdůležitější zdroje znečištění vody v povodí potoka Včelínek. „Bez tohoto budeme na rybnících společně s rybářským hospodářem neustále tahat za pověstný kratší konec provazu,“ dodává Vlastimil Sajfrt. 

 „Havarijní stav stavidel na rybníce Nesyt nám umožnil dolovit začátkem letošního roku dolovit veškeré invazní karase stříbřité, což rybníkům výrazně prospělo,“ vysvětluje Adolf Vondrka, zástupce nového pachtýře společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o., a dodává: „S AOPK ČR jsme se dohodli na způsobu hospodaření, do rybníků Hlohovecký a Prostřední jsme nasadili nízkou rybí obsádku. Díky tomu je v nich dostatek zooplanktonu.“

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky chrání soustavu několika rybníků na potoku Včelínku a patří k našim nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám. Hnízdí tu skoro stovka druhů ptáků a další desítky se jich tady zastavují na tahu. Nad hladinou krouží dravci, jako je orel mořský a královský, v rákosinách a při březích hnízdí moták pochop, bukač velký a bukáček malý, rákosník velký, slavík modráček, sýkořice vousatá, na hladině se pohupuje množství kachen, jako jsou zrzohlávka rudozobá, husice liščí, lžičák pestrý, polák velký. Velké hnízdní kolonie zde mají kvakoš noční a volavka popelavá. Na bahnitých březích pochoduje pisila čáponohá, čejka chocholatá či vzácná návštěva z mořských pobřeží, tenkozobec opačný, který tady během letnění i hnízdí. V (zatím) rekordním roce 2020 se jich o potomstvo snažilo na tři desítky párů. Více na NPR Lednické rybníky - Pálava - AOPK ČR (nature.cz)
 

Náčiní.

Lednicke pruhlednost2

Průhlednost.

Lednicke pruhlednost3