null Hledáme zájemce o pastvu na Dunajovických kopcích

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Hledáme zájemce o pastvu na Dunajovických kopcích

27. 9. 2023

Hledáme zájemce o dlouhodobou spolupráci při péči o Národní přírodní památku Dunajovické kopce, která byla v posledních letech cíleně připravována i pro velice extenzivní pastvu smíšeného stáda hospodářských zvířat (koně/pony/osli a kozy, ovce) v malém počtu kusů zvířat na velkých výměrách v mobilním ohradníku. 

V současné době dobíhá výběrové řízení na více jak dvouletý projekt, který zahrnuje velké objemy různých prací (sečení, výřezy, narušení drnu) a také tento typ pastvy. Nabízí se tedy možnost vzájemné domluvy potenciálních uchazečů o jednotlivé typy opatření.

Výhodou je kompaktní tvar a dostatečná velikost ploch pro pastvu (v součtu přes 80 ha), dostupnost/možnost zřídit odběrné místo pitné vody přímo v území, bezpečný terén bez ekologických zátěží, absence velkých šelem i toulavých psů, příznivá skladba rostlinných druhů a relativně nízké turistické využívání dané lokality. K diskuzi je také možnost zařazení do zemědělských dotací.

Z hlediska požadavků zastoupených společenstev jde o lokalitu s potřebou provádění velice extenzivní pastvy (možno i celoroční) více druhů hospodářských zvířat s důrazem na využití koňovitých, ale stále také se zastoupením malých druhů přežvýkavců. Zvířata pasoucí se v chráněném území nesmí být v předchozích dvou měsících medikována, zejména ošetřena proti parazitům.

Stádo/a by se v optimálním případě pomocí přesunu ohradníku v průběhu roku pohybovalo po celém chráněném území, vždy však v koordinaci s příslušným garantem chráněného území. Je možná také varianta, že by potenciálnímu žadateli o realizaci projektu péče o toto území byl poskytnut souhlas na podání externí žádosti o dotaci na tyto státní pozemky. 

V případě zájmu či dalších otázek nás kontaktujte na emailu palava@nature.cz nebo mob. telefonu 606 270 090 (Ing. Martina Brodská).

Pastva.
Pastva.
Pastva.