null Ve smilkových trávnících v Orlických horách právě kvete všivec lesní.

AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory

Ve smilkových trávnících v Orlických horách právě kvete všivec lesní.

1. 6. 2023

Navzdory svému druhovému jménu všivec opravdu neroste v lese.

Ve smilkových trávnících v Orlických horách právě kvete všivec lesní. Navzdory svému druhovému jménu všivec opravdu neroste v lese. Zajímavá je jeho životní strategie, jedná se o tzv. poloparazitickou rostlinu. Poloparaziti se napojují na hostitelskou rostlinu specializovanými "kořínky" kterým se říká haustoria, a následně z ní čerpají vodu a minerální látky. I přes tuto zdánlivě výhodnou strategii je všivec konkurenčně velmi slabou rostlinou. Hlavní ohrožení představuje vysušení lokality, nedostatek světla a vysoké zapojení travního drnu. AOPK zajišťuje kosení lokalit s výskytem všivce, a to s využitím prostředků z Programu péče o krajinu nebo v rámci nastavování podmínek zemědělských dotací. Na některých lokalitách také brigádně narušujeme drn vertikutačními hráběmi. Díky těmto opatřením se nám daří udržovat velikost populací této silně ohrožené rostliny.

Všivec lesní.

Všivec lesní. Foto: Zuzana Růžičková

Louka s porostem všivce lesního.

Louka s porostem všivce lesního. Foto: Petra Svobodová

Všivec lesní.

Všivec lesní. Foto: Petra Svobodová