null Den mokřadů

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Den mokřadů

2. 2. 2024

Na pátek 2. února připadá každoroční svátek Dne mokřadů, který je připomínkou podepsání Ramsarské úmluvy na ochranu mokřadů v roce 1971. Slavíme ho i u nás v CHKO Moravský kras, protože i u nás mokřady máme a to dokonce jeden ze 14, které v Česku patří mezi mokřady mezinárodního významu.

Tímto mokřadem je Podzemní Punkva a jak už jeho jméno napovídá, leží jeho většina netradičně v podzemí. Ale i přesto ani u nás zcela nechybí nadzemní část, kterou tvoří řeka Punkva a ní ležící rybník Jakubovo jezero. A na nich se příležitostně vyskytují i vodní ptáci, byť výrazně méně než na jiných lokalitách. U nás jsou totiž ikonickými zvířaty tohoto mokřadu netopýři. V posledních letech je ale pro běžného návštěvníka nejviditelnější bobr evropský, který se usadil v sousedství Jakubova jezera a už několik let se zde úspěšně rozmnožuje. Většina z nás sice samotná zvířata spíše neuvidí, ale jejich pobytové stopy v podobě nakousaných a pokácených stromů jsou vidět nádherně. V dané lokalitě nám přitom jejich aktivita vůbec nevadí, protože se usadili na břehu řeky a úřadují v lužním lese, který je zde součástí národní přírodní rezervace, kde je les ponechán přírodním procesům. Pojedete-li tedy třeba k Punkevním jeskyním, koukejte se cestou vpravo a uvidíte je také.

Účastníci Dne mokřadů.

Vycházka se stráží přírody CHKO Moravský kras

Účastníci Dne mokřadů.

Vycházka se stráží přírody CHKO Moravský kras

Účastníci Dne mokřadů.

Bobří polohrad

Účastníci Dne mokřadů.

Okusy od bobra

Účastníci Dne mokřadů.

Okusy od bobra