null Pozvánka na terénní seminář

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Pozvánka na terénní seminář

31. 5. 2023

Pozvánka na seminář pro veřejnost zaměřený na adaptaci krajiny na klimatickou změnu.

Zveme Vás na terénní seminář pro veřejnost zaměřený na adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Společně projdeme pastviny a remízy v pahorkatině mezi Vidnavou a Starou Červenou Vodou, kde byla vybudována řada opatření pro zadržení či umělé zasakování vody z přívalových dešťů v krajině. Uvidíme různě řešené tůně či soustavy tůní, budované na trubkových drenážích nebo zachytávající část povrchového odtoku ze svých povodí. V zemědělské krajině jsou dále vysazeny cca 3 ha zeleně, vč. ovocných dřevin. Tam, kde je to možné, jsou oba typy opatření kombinovány.

Termín konání: úterý 6. června 2023 od 9,00 do 16,00 hodin  --  STÁLE VOLNÁ MÍSTA, MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO PÁTKU 2.6.2023

Místo konání: Jesenicko – Vidnava, Stará Červená Voda

Pozvánka ke stažení zde.

Krajina z výšky.