null Nové místo pro koniklec velkokvětý v evropsky významné lokalitě Kosíř – Lomy.

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Nové místo pro koniklec velkokvětý v evropsky významné lokalitě Kosíř – Lomy.

20. 4. 2023

Příklad úspěšného obnovného managementu.

EVL Kosíř – Lomy je druhá nejvýznamnější lokalita koniklece velkokvětého v České republice. Zejména v části Vápenice kvete okolo 10 000 trsů a koniklec je zde právem jedním z hlavních předmětů ochrany. Ohrožen je zejména zarůstáním nevhodnou vegetací, která se potlačuje každoroční sečí a pastvou.

Chceme-li stav předmětu ochrany zlepšit a ne pouze udržet, je potřeba obnovit péči na vytipovaných plochách,  které koniklecům v současnosti nenabízí vhodné podmínky.

Historie nového místa pro koniklece, které se nachází v EVL a v ochranném pásmu NPP,  začala posuzováním výše náhrady újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Vlastník pozemku měl zájem plochu zorat a osít. Postupem času se povedlo najít společnou řeč a i díky finanční podpoře z Programu péče o přírodu a krajinu a z Integrovaného projektu Life Jedna příroda dnes o svůj pozemek pečuje z důvodů ochrany přírody.

Výsledkem je, že na dříve buření zarostlém pozemku dnes kvetou koniklece. Zatím jenom tři trsy, ale pokud budou opatření na jeho podporu na pozemku nadále probíhat, je velká šance, že jich bude přibývat.

Foto 1: Stav pozemku před obnovním zásahem.
Foto 2: Stav pozemku na jaře 2023.
Foto 3: Druhu prospěje vyhrabání pozásahových zbytků vegetace v okolí
Foto 4-6: Koniklec velkokvětý

Stav pozemku před obnovním zásahem.
Stav pozemku na jaře 2023.
Druhu prospěje vyhrabání pozásahových zbytků vegetace v okolí.
Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý.