null Sčítání vodních ptáků na řece Berounce a dalších vodních tocích

AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Křivoklátsko

Sčítání vodních ptáků na řece Berounce a dalších vodních tocích

9. 2. 2024

a také sledování pobytových stop bobra evropského, vydry říční a nutrie říční.

Na začátku ledna letošního roku provedli zaměstnanci AOPK ČR, Regionálního pracoviště Střední Čechy, tradiční sčítání vodních ptáků na řece Berounce a vybraných drobných tocích. V rámci monitoringu byly sledovány také pobytové stopy bobra evropského a přítomnost dalších druhů na vodu vázaných savců, především nutrie říční a vydry říční.  Celkem bylo v úseku Berounky mezi obcemi Zvíkovec a Srbsko nasčítáno 897 kachen divokých, 607 kormoránů velkých, 4 kormoráni malí, 46 volavek popelavých a 1 volavka bílá, 20 labutí velkých, 218 morčáků velkých, 13 potápek malých, 12 racků chechtavých, 3 racci bělohlaví, 7 ledňáčků říčních, 3 orli mořští, 2 vydry a 38 nutriií. Dále bylo na Rakovnickém potoce nasčítáno 59 kachen divokých, 4 ledňáčci, 4 volavka popelavé, 2 skorci vodní a 13 nutrií.

Nutrie říční.
Od bobra pokácený kmen.
Labuť velká.