null sekavec-stale-zije

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Sekavec stále žije!

25. 9. 2023

Při monitoringu sekavců se nám letos opět podařilo potvrdit výskyt sekavce v toku Pšovky.

Sekavec je drobná rybka, která žije v písčitobahnitých sedimentech. V Pšovce se vyskytuje druh sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) spolu s kříženci sekavce písečného (C. taenia).  

Bohužel jsme neměli to štěstí na všech profilech. Nakonec jsme ale pozorovali několik desítek jedinců a některé z nich také podrobili měření, abychom měli představu o stavu populace této ohrožené rybky. Zejména na horním a také dolním toku, který již leží mimo CHKO, sekavce ohrožuje vysychání toku a na mnoha místech již vyhynul.

Měření sekavce.
Monitoring sekavce.