null Ohlédnutí za semináři k dotačním titulům 2023

Ohlédnutí za semináři k dotačním titulům

24. 4. 2023

Ve středu 12. 4. 2023 proběhly v Doksech dva semináře pro zájemce o dotační tituly. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, nebo si chcete něco z informací připomenout můžete nahlédnout níže do prezentací z obou seminářů.

Informace k dotačním titulům na zeleň: Zeleň 2023

Informace k Operačnímu programu Životní prostředí: OPŽP

Informace k Národnímu plánu obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny: NPO-POPFK

Informace ke Zjednodušeným metodám vykazování: ZMV

Informace k projektovému schématu: Projektové schéma 2023

Účastníci semináře.