null Odstraňování tábořišť

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

K odstraňování trampských tábořišť AOPK ČR přistupuje podle jejich dopadu na přírodu

5. 2. 2024

Tábořiště jsou proto rozdělena do tří kategorií.

AOPK ČR tábořiště zmapovala, tam, kde bylo podezření, že se jedná o stavby dle stavebního zákona, obeslala příslušné stavební úřady a majitele pozemků. Za nelegální stavby byla označena dvě tábořiště, obě byla odstraněna. Táboření mimo vyhrazená místa zakazuje v chráněných krajinných oblastech zákon o ochraně přírody a krajiny, rozdělávání ohňů pak také například lesní zákon. Odpovědnost za stav pozemků mají primárně jejich vlastníci. Tramping má na Kokořínsku dlouhodobou tradici, v posledních letech ale množství k táboření využívaných míst narostlo, pravděpodobně i v souvislosti s covidovou pandemií.

V roce 2022 bylo odstraněno 6 problematických tábořišť. Následně AOPK ČR rozdělila tábořiště na tři kategorie podle toho, jaký mají dopad na přírodu. V první fázi mělo být zrušeno 14 tábořišť, z toho AOPK ČR nechala vloni odstranit dvanáct, další dvě uklidil vlastník pozemku. Po skončení této etapy AOPK ČR situaci vyhodnotí a stanoví další postup.  Zároveň hledá cesty, jak lidem umožnit, aby v přírodě mohli nocovat legálně v místech, kde je vliv takovýchto aktivit zanedbatelný. 
 
Nelze samozřejmě tolerovat nelegální černé stavby s montážní pěnou a nepořádkem, na druhé straně pár kmenů pod převisem nemusí pro přírodu znamenat nic fatálního. Záleží vždy na konkrétním místě či ročním období. Při snaze se o lepší komunikaci se AOPK ČR soustředí také na posílení strážní služby. To, zda se skutečně podaří jedinečnou přírodu Kokořínska zachovat, záleží totiž hlavně na lidech. Na těch, kteří tu žijí, i na těch, kteří sem jezdí. Posláním chráněných krajinných oblastí je zachovat nejen přírodní bohatství, ale také kulturní dědictví. Mají také umožnit i rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodu. Zdejší krajinu lidé různými způsoby utvářejí a využívají už tisíce let. 
 
 

Krajina Kokořínsko_máchův kraj.