null Krkonoše a Jizerské hory uchvátily lídry světové ochrany přírody

AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory

Krkonoše a Jizerské hory uchvátily lídry světové ochrany přírody

30. 6. 2023

Experti z chráněných území celého světa strávili celý týden v Krkonošském národním parku a CHKO Jizerské hory.

Leták k akci.

Setkání Světového fóra lídrů chráněných území (World Protected Areas Leaders Forum, WPALF) začalo v pondělí 26. června na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně a skončilo v pátek 30. června v klášteře v Hejnicích.

Hlavními tématy setkání byla opatření na ochranu světové biodiverzity a klimatu, ale dostalo se i na zdejší české reálie a projekty. S experty z celého světa (setkání se účastnili kolegové a kolegyně ze Singapuru, Malajsie, Velké Británie, Finska, Beninu, Bhútánu, Austrálie, Kanady, Uzbekistánu či Rumunska) jsme diskutovali problém přetíženosti některých částí KRNAP i CHKO Jizerské hory, hosté velmi ocenili projekty nápravy hydrologického režimu na hřebenech obou pohoří – instalaci přehrážek na rašeliništích nebo v rašelinných smrčinách, které vrací vodu do biotopů historicky odvodněných melioračními kanály. Diskutovali jsme také o aktuálních tématech české ochrany přírody, jako je chystané vyhlášení NP Křivoklátsko, CHKO Soutok či CHKO Krušné hory. Velký dojem udělala na zahraniční kolegy krkonošská tundra, podobně jako jizerskohorská rašeliniště a Jizerskohorské bučiny.

Zahraniční odborníci, kteří se tu tento týden sešli, odpovídají za péči o 7 500 000 km2 chráněných území, což je zhruba stonásobek rozlohy České republiky. České setkání WPALF bylo důležité také proto, že znamenalo restart setkávání této skupiny reprezentantů chráněných území celého světa po covidové pauze. Vynucená přestávka trvala od roku 2019, kdy se WPALF sešel v australském Melbourne.

Ze setkání vzešla také společná Krkonošsko-Jizerskohorská deklarace, v níž zástupci více než 1000 chráněných území upozorňují, že investice do ochrany a obnovy přírody jsou nutnou podmínkou toho, aby svět zvládl současnou dvojí krizi klimatické změny a ubývání živočišných a rostlinných druhů.

World Protected Areas Leaders Forum.
World Protected Areas Leaders Forum.
World Protected Areas Leaders Forum.