null Víkendové mapování velkých šelem

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Víkendové mapování velkých šelem proběhne v Jeseníkách po desetileté přestávce

15. 2. 2024

Plošný monitoring má zjistit, kolik rysů a vlků se v chráněné krajinné oblasti Jeseníky pohybuje.

Monitoring pořádá jej Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s Hnutím DUHA.  Zhruba čtyřicítka mapovatelů vyrazí do terénu v pátek ráno.

První podobné sčítání šelem se konalo pod hlavičkou Správy CHKO Jeseníky už v roce 1986. Od té doby probíhalo s různě velkými přestávkami, s plošným monitoringem se přestalo zhruba před 10 lety. Vlk se tehdy v oblasti nevyskytoval vůbec a populace rysa poklesla na minimum, resp. stálá populace zanikla a zaznamenány byly jen občasné výskyty v okrajových částech CHKO. Navíc slabá nebo žádná sněhová pokrývka monitoring komplikovala, protože stopy v terénu nebyly dobře vidět.

Nyní, když se čím dál častěji objevují zprávy o výskytu vlků v Jeseníkách, se ochranáři rozhodli tuto tradici obnovit. Kromě pracovníků AOPK ČR, Správy CHKO Jeseníky se do sčítání zapojí také dobrovolná stráž přírody a dobrovolníci z Hnutí Duha. Celkově se bude v terénu pohybovat kolem 40 lidí, kteří budou procházet předem vytipované trasy. Sčítání na trasách doplňují i fotopasti instalované na místech s předpokládaným výskytem velkých šelem.

„Pravděpodobnost nalezení pobytových stop šelem se rok od roku zvyšuje a každá informace o jejich výskytu je pro nás velmi cenná. Využíváme je třeba, když doporučujme chovatelům hospodářských zvířat, jak zabezpečit stáda,“ komentuje Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sněhové podmínky sice nejsou ani letos ideální, i tak se ale dají hledat stopy v blátě, trus nebo zbytky kořisti. Navíc se nesledují jen stopy šelem, ale zaznamenávají se i pozorování dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů.

Ve stejném termínu pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR také mapování velkých šelem v CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. V Beskydech se letos koná 40. ročník této akce.

Výsledky mapování budou uloženy do Nálezové databáze ochrany přírody, kterou AOPK ČR provozuje. Ta nyní obsahuje téměř 34 milionu údajů o výskytu různých druhů živočichů, rostlin a hub.

Autor snímků: Dana Bartošová

Fotografie dokumentace vlčí stopy.
Fotografie vlčí stopy ve sněhu.