null tyden pro krajinu

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Týden pro krajinu 2023

1. 8. 2023

Dobrovolníci se zapojili do podpory přirozené obnovy lesa.
V rámci akce "Týdny pro krajinu 2023" organizovaného Hnutím Duha se i v CHKO Jeseníky zapojili dobrovolníci různých profesí do podpory přirozené obnovy lesa a pomohli ochránit odrůstající semenáčky jedle bělokoré, javoru klenu a jeřábu ptačího před okusem. V přírodní rezervaci Skalní potok se tak minulý týden díky ochotě a pilnosti dobrovolníků, spolupráci Hnutí Duha, Biskupských lesů Diecéze ostravsko-opavské a AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky, povedlo ochránit celkem 220 mladých stromků.
 
Na oplátku se pak při exkurzi do národní přírodní rezervace Praděd dozvěděli něco o jejích přírodních hodnotách a způsobech jejich ochrany.
 
Děkujeme za vaši práci!
TZ Hnutí Duha zde: https://tinyurl.com/3vmc9z5f
Účastníci akce.
Oplocená jedle.
Oplocená jedle.