null setkani ornitologu

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Setkání amatérských ornitologů

14. 6. 2023

Co přineslo setkání amatérských ornitologu? Nové hnízdiště jeřába popelavého! ​
​​​​​Moravský ornitologický spolek ve spolupráci se správou CHKO Jeseníky uspořádali společně setkání amatérských ornitologů. Zaměřené bylo na mapování vzácných ptačích druhů. Akce se zúčastnilo celkem 12 nadšenců, kteří se rozdělili na dvou až tří členné skupinky a vyrazili na předem vytipované trasy, na nichž ptáky sledovali.
 
Podařilo se jim zaznamenat vzácné datlíky tříprsté, ubývající lindušky horské, viděli i slyšeli naší nejmenší sovu kulíška nejmenšího, nechyběla ani sluka lesní, datel černý nebo mizející kos horský. Největší radost všem udělal nález nového hnízda jeřába popelavého, na kterém bylo jedno vejce. Jedná se totiž o druhé hnízdo na území CHKO Jeseníky a zároveň jde nejvýše položené hnízdo v Česku.
Díky lidem, kteří se zajímají o ptáky a přijeli pomoci s jejich mapováním, získala správa CHKO Jeseníky cenné informace o výskytu vzácných a ohrožených ptačích druhů. Ty následně může využívat pro jejich ochranu. Do pozorování a ochrany ptáků se může zapojit každý. Stačí si vybrat z rozsáhlé nabídky činností Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz)
Pták na stromě.
Sova na stromě.
Vejce v hnízdě.