null Vzácné masožravé rostlině na Pavlově Studenci pomůže těžká technika

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Vzácné masožravé rostlině na Pavlově Studenci pomůže těžká technika

19. 10. 2023

V CHKO Český les roste tučnice obecná už jen na několika málo místech. Jedním z nich je rašelinná louka u zaniklé obce Pavlův Studence v pásmu bývalé železné opony. Ta ale postupně zarůstá, proto tu AOPK ČR nyní podniká kroky k obnově vhodných podmínek pro tento vzácný druh.

„Tučnice obecná má pozoruhodnou životní strategii. Protože roste na místech, která jsou chudá na živiny, přilepšuje si lapáním hmyzu. Svou kořist chytá na vrchní stranu svých listů, která je pokryta lepkavými žláznatými chlupy a přisedlými žlázkami vylučujícími trávicí šťávu. Lepkavé kapičky slizu na listech lákají a zachycují především mušky, nymfy ploštic a mravence,“ popisuje Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Tučnice roste na slunných místech v  rašeliništích, slatinách a v prameništích. V Čechách patří mezi silně ohrožené druhy a daří se jí zejména v jižních a západních Čechách.

„Louka na Pavlově Studenci zarůstala mechem a vřesem a tučnic tu postupně ubývalo. V takovém porostu neměly šanci dlouhodobě přežít. Proto jsme přistoupili k razantnímu kroku a z části plochy o rozloze 300 m2 byla odtěžena svrchní část půdy i se zapojeným drnem. Takto obnažená půda je ideálním místem pro klíčení těchto vzácných masožravek. Nakolik byl zásah úspěšný, uvidíme na jaře,“ popisuje Markéta Kašparová.

Stržení drnu bagrem.
Tučnice obecná.
Pavlův Studenec.