null Vycházka za zvířecími sousedy v Boru

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

21. června

Vycházka za zvířecími sousedy v Boru

Sraz v 19:00 u radnice na náměstí Republiky v Boru.
Trasa: nenáročný okruh městem se zastávkou v zámeckém parku a cílem opět na náměstí Republiky (rovinatý a schůdný terén, zhruba 3 km).
Náplň: Vycházka za ptákem roku 2024 (rehek domácí) a dalšími ptačími druhy vázanými na lidská sídla (jiřička obecná, rorýs obecný, čáp bílý a další), za příznivého
počasí ukázka odchytu ptáků. Po setmění za příznivého počasí ukázka práce s ultrazvukovým detektorem netopýrů (zámecký park, panelové sídliště) a
poslech hlasů obojživelníků (rosnička zelená); ukončení akce zhruba kolem 22:00.
Průvodci: Mgr. Martin Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově), RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Prokopová, tel.: 725 724 956
Poznámka: Vycházka se koná za každého počasí. Dalekohled výhodou.