null Tisíce růžových kvítků rozzářily louky v NPP Na požárech

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Tisíce růžových kvítků rozzářily louky v NPP Na požárech

24. 5. 2023

Drobná růžově kvetoucí rostlina - všivec lesní, silně ohrožený druh naší květeny, se letos objevil v národní přírodní památce Na požárech v nevídaném množství.

Všivec lesní potřebuje k růstu vlhká otevřená stanoviště bez zastínění. Tisíce všivců letos vyrostly na ploše po velkoplošné vyřezávce náletových dřevin na loukách, které s poválečným zánikem obce Jedlina přestal člověk obhospodařovat.

Území NPP Na požárech rozsáhlé téměř 80 ha tvoří pestrá mozaika rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Žijí zde stovky druhů rostlin a živočichů. Řada z nich je vzácných a chráněných.

„Od roku 2001 zde provádíme obnovní management na podporu biodiverzity. Louky pravidelně kosíme, paseme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn.  Od roku 2017 je péče financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Domníváme se, že všivcům prospěla zejména pastva jaků, kterou zde od roku 2021  zajišťuje ČSOP Libosváry, “ popisuje Markéta Kašparová, botanička AOPK ČR.

„Ukazuje se, že péče o přírodu národní přírodní památky Na požárech má smysl. Rok od roku roste druhová rozmanitost a zvětšují se populace populace chráněných druhů rostlin a živočichů.  Péče prospívá např. orchideji prstnatci májovému, masožravé rosnatce okrouhlolisté nebo vrbě borůvkovité, která v České republice roste na pouhých čtyřech místech. Daří se zde také motýlu perleťovci severnímu, mravenci rašelinnému nebo to i nově objevenému druhu lokality střevlíku Ménétriésovu,“ dodává

Všivec lesní v NPP Na požárech.
Všivec lesní v NPP Na požárech.
Všivec lesní v NPP Na požárech.