null Podepsáno: skauti a ochranáři se budou společně starat o dvě vzácné lokality v Českém lese

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Podepsáno: skauti a ochranáři se budou společně starat o dvě vzácné lokality v Českém lese

30. 6. 2023

Dohodu o vzájemné spolupráci při péči o přírodní památku Kolowratův Rybník a  lokalitu Bezděkov u Třemešného dnes na Přimdě  podepsali ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Český les Tomáš Peckert a Kristina Pěchoučková, vůdkyně střediska Tajfun Tachov, Junák - český skaut.

Skauti se aktivně zapojují do ochrany přírody  v rámci projektu Patronáty Skautského institutu, který funguje po celé České republice již čtvrtým rokem.

„Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků. Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali i účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem,“ vysvětluje Kristina Pěchoučková.

Program Patronáty Skautského institutu probíhá tak, že se skautský oddíl propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. Děti se dozvědí, čím je zdejší příroda jedinečná, a následně se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kouskem přírody.

V přírodní památce Kolowratův rybník roste kriticky ohrožená masožravá rosnatka prostřední, která je však potlačována rozrůstající se třtinou šedou. Od roku 2021 zde skauti třtinu pravidelně sekají a odklízejí. Letos skauti přibrali do patronátu lokalitu Bezděkov u Třemešného, kde budou kosit louku s výskytem prstnatce májového a vachty trojlisté,“ dodává Tomáš Peckert.

Přimdští skauti se na Kolowratův rybník vypravili již několikrát, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. Zároveň připravovali další místa příhodná pro růst rosnatky narušováním drnů sekeromotykami a prošlapáváním. Pod odborným dohledem prováděli i monitoring, díky kterému bylo zdokumentováno, že po dvou letech pravidelné péče o lokalitu je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřední se prokazatelně rozšiřuje na nová místa.

Podpis dohody o spolupráci se skauty.
Monitoring rosnatky - Kolowratův rybník.
Odnos pokosené biomasy.