null Seminář k devadesátinám geobotaničky Jarmily Kubíkové

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Seminář k devadesátinám geobotaničky Jarmily Kubíkové

16. 3. 2023

V únoru oslavila 90. narozeniny proslulá geobotanička doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc., dlouholetá pracovnice pražského střediska AOPK ČR (nejprve PSSPPOP, později KS Praha a střední Čechy, nyní RP Střední Čechy).

Paní docentka v minulosti botanicky popsala a připravila k vyhlášení většinu chráněných území v Praze. Podílela se na knižní řadě Chráněná území ČR. Na Karlově univerzitě vychovala generace studentů. Za celoživotní práci jí byla v roce 2021 udělena cena AOPK ČR v kategorii Osobnost.

Jarmila Kubíková stále působí na pracovišti RP Střední Čechy, kde sestavuje nové svazky sborníků Natura Pragensis a Bohemia centralis.

Česká botanická společnost pořádá jako výraz uznání ke své dlouholeté člence v pondělí 20.3.2023 od 17. hod. pásmo přednášek k jejímu jubileu. Přijďte všichni! Bude možné připojit se také online. Za všechny kolegy z AOPK ČR přejeme paní docentce hodně zdraví a elánu do dalších let!

seminář

Seminář J. Kubíková

Jarmila_Kubíková

J. Kubíková