null Dům přírody Brd se otevřel veřejnosti

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Dům přírody Brd se otevřel veřejnosti

1. 8. 2023

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) dnes společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a obcí Strašice otevřely Dům přírody Brd, který vznikl v areálu loveckého zámečku Tři Trubky v CHKO Brdy. Návštěvnici zde naleznou rozsáhlou expozici o středočeských horách, jejich historii, legendách, ale i vzácných obyvatelích.

Dům přírody v areálu ikonické historické stavby na soutoku říčky Klabavy a Třítrubeckého potoka v chráněné krajinné oblasti Brdy vybudoval hospodářský správce této lokality, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Náklady na rekonstrukci areálu, vybudování vnitřní i venkovní expozice dosáhly 81 mil. Kč.  Projekt Dům přírody Brd je spolufinancován částkou 69 mil. Kč Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Plníme tím slib, který jsme dali po zrušení vojenského újezdu v roce 2016, že Tři trubky přeměníme ve vstupní bránu do Brd pro návštěvníky. Ve středu se veřejnosti otevře Dům Přírody Brd, venkovní herně-edukativní areál pro děti i nový projekt VLS S NÁMI VÁM ZVĚŘ NEUTEČE, který s využitím rozšířené reality návštěvníkům představuje obyvatele Brd, konkrétně jelena, lišku a puštíka. Do podzimu pak chceme otevřít okružní trasu od zámečku přes Kolvín, Padrťské pláně a vrchol Kočka, kde jim přiblížíme s využitím rozšířené reality také vojenskou historii Brd,“ řekl ředitel VLS Roman Vohradský.

Dům přírody nabízí novou interaktivní expozici, která prezentuje chráněnou krajinnou oblast Brdy jako ostrov horské přírody uprostřed Čech.

„Dům přírody Brd je už desátým moderním návštěvnickým střediskem, které v programu Dům přírody otevíráme. Chceme návštěvníkům představit chráněná území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se také dozvěděli, co dělat, aby taková zůstala i pro další generace. Kromě domů přírody proto v chráněných územích budujeme i ptačí pozorovatelny, povalové chodníky či naučné stezky. V CHKO Brdy jsme v posledních letech otevřeli hned tři,“ konstatuje Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Střední Čechy.

Na Tři Trubky se návštěvníci dostanou po cyklotrasách 2252 a 8190 a také po zcela nové dvoukilometrové turistické stezce od parkoviště ve Strašicích, podél toku Klabavy až k loveckému zámečku. Provozovatelem Domu přírody je obec Strašice, na jejímž katastrálním území se Tři Trubky nacházejí.

 „Tři Trubky jsou naše srdeční záležitost. Otevřeno bude jako v našem Muzeu středních Brd, tedy od počátku dubna do konce září každý den kromě pondělí, zbytek roku vždy ve středu a o víkendech,“ dodal starosta Strašic  Jiří Hahner.

S budováním návštěvnického střediska VLS opravily exteriér vlastní budovu „Zámečku U Tří Trubek“, kterou nechal vystavět Jeroným Colloredo-Mannsfeld na konci 19. století. Po vytvoření vojenského prostoru zámeček sloužil k reprezentačním účelům a krátce zde pobývali i naši bývalí prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš. Renovace vnitřních prostor bude dokončena až v druhé etapě projektu v roce 2024.  V letošním roce se podařilo stylově zrekonstruovat i přilehlou historickou hájovnu, interiér zámečku bude dokončen v druhé polovině příštího roku a obě budovy budou sloužit jako rekreační objekty. Od roku 2014 je zámeček s areálem prohlášen kulturní památkou, a tak celá obnova probíhá pod přísným dohledem památkové péče.

Více o programu Dům přírody: www.dumprirody.cz

 

Foto: Archiv AOPK ČR

Dům přírody Brd - Tři Trubky.
Dům přírody Brd - interiér.
Dům přírody Brd - slavnostní otevření.
Dům přírody Brd - expozice.
Dům přírody Brd - první návštěvníci.