null Studenti probádali Křížovský lom a uklízeli Blaník

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Studenti probádali Křížovský lom a uklízeli Blaník

15. 4. 2024

V pátek 12. dubna se studenti Gymnázia Benešov ponořili do objevování přírodních zajímavostí Křížovského lomu a studenti Gymnázia Vlašim pomohli uklidit Blaník.

V rámci exkurze po regionu studenti Gymnázia Benešov navšívili lokality spjaté s geologickou historií regionu. Pro dvě dvacetičlenné skupiny badatelů a badatelek byly v lomu připraveny čtyři zastavení: vodní živočichové u tůňky, horniny a minerály lomu, mechy a lišejníky a pomoc přírodě. Na zastavení u hornin si mohli prostudovat blanickou ortorulu zblízka pod lupou a vidět zrna všech zdejších hlavních minerálů. U tůňky se seznámili s larvami vodního hmyzu (např. vážek) a také s čolkem horským. Pomoc přírodě pak spočívala v odklizení padlých borovic, které zastiňovaly plochy se vzácnými lišejníky. Na akci spolupracovalo RP Střední Čechy s Domem přírody Blaníku ČSOP Vlašim.

Do pomoci přírodě CHKO Blaník se zapojili i studenti prvního ročníku Gymnázia Vlašim. Společně uklidili les pod Velkým Blaníkem. Vysbírali zde především plastové ochrany z dřívějších výsadeb a seznámili se se zdejší květenou.

Studenti Gymnázia Benešov v Křížovském lomu
Studenti Gymnázia Benešov v Křížovském lomu
Studenti Gymnázia Vlašim uklízeli Blaník
Studenti Gymnázia Vlašim uklízeli Blaník