null Jasoň červenooký se vrací do Bílých Karpat

AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty

Jasoň červenooký se vrací do Bílých Karpat

27. 7. 2023

Výsledky řady odborných studií opakovaně potvrzují, že všude v Evropě klesá druhová rozmanitost i celková početnost hmyzu. Jedním z nejohroženějších motýlů je aktuálně jasoň červenooký, jehož početnost se za posledních 25 let snížila o 20 – 50 %.

Výsledky řady odborných studií opakovaně potvrzují, že všude v Evropě klesá druhová rozmanitost i celková početnost hmyzu. Jedním z nejohroženějších motýlů je aktuálně jasoň červenooký, jehož početnost se za posledních 25 let snížila o 20 – 50 %.
Již v květnu jsme na našich stránkách představili projekt LIFE Apollo2020, jehož cílem je obnovit populace jasoně červenookého ve třech funkčních oblastech: v Sudetech, Bílých Karpatech a v alpském bioregionu.
V tomto týdnu jsme od našich slovenských partnerů obdrželi první pár, samečka se samičkou, kteří byli převezeni do chovné stanice (tzv. motýlária), kde budou sloužit jako základ pro budoucí generace. V průběhu dalších let budeme chov postupně rozšiřovat, abychom získali dostatek jedinců nejen pro naše bělokarpatské lokality, ale také pro posílení populací na Slovensku, kde rovněž dochází k nebývale rychlému ústupu tohoto druhu.
Průběh a atmosféru prvního transferu zachycuje reportáž Českého rozhlasu (k poslechu zde).

Skalní porost v CHKO Bílé Karpaty.
Monitoring Jasoně červenookého.
Detail Jasoně červenookého.