null Na Radhošť konečně suchou nohou

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Na Radhošť (konečně) suchou nohou

22. 9. 2023

Letitá nepříjemnost a důvod k brblání nespokojených turistů – rozsáhlá „bažina“ na hřebenové cestě mezi Radhoštěm a Velkou Polanou – je minulostí. Začátkem září zde byl vybudován tzv. poválkový chodník.

Turisté tak již nemusí hledat alternativní cestu houštinami, aby se přes tento kritický úsek dostali. Nový, cca 110 m dlouhý a 2 m široký, vyvýšený dřevěný chodník byl zhotoven na základě dohody AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy a Městských lesů Rožnov pod Radhoštěm. Spokojení turisté na to prakticky hned uznale reagovali na sociálních sítích.

„Jedná se o jednu z hlavních beskydských hřebenovek, která v tomto úseku vede po hranici národní přírodní rezervace Radhošť,“ uvedl Jaroslav Műller ze Správy CHKO Beskydy.  „Právě sousedství přísně chráněného území nás přimělo k jednání s lesníky a volbě tohoto technického řešení, neboť řada lidí, ať pěších či cyklistů, se mokřinám vyhýbala a nerespektovala omezení vstupu do rezervace“. O zavezení či odvodnění mokřin naštěstí nikdo ani neuvažoval. V době, kdy se hledají možnosti, jak vodu v krajině zadržet, to prostě nebylo na pořadu dne. „Navíc mokřina, kterou občas projede lesní traktor či cyklista je kupodivu velmi zajímavým místem pro obojživelníky – např. kuňky žlutobřiché či čolky,“ dodal Műller.

Finanční prostředky na tuto akci byly poskynuty z dotačního titulu NPO-POPFK (Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny).

Autor fotografií: J. Műller

Poválkový chodník na Radhošti.
Poválkový chodník na Radhošti.
Poválkový chodník na Radhošti.
Poválkový chodník na Radhošti.