Odebírat RSS

null Festival ptactva v Tachlovicích a v Alkazaru

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Festival ptactva v Tachlovicích a v Alkazaru

10. 9. 2023

Tažní ptáci už jsou většinou pryč, ale ještě jich tu hodně zůstává k vidění.

Sraz v 8:30 u můstku přes Radotínský potok u ČOV Tachlovice.

Souřadnice: 50.0085050 x 14.2475658

Trasa povede ze Srbska proti proudu Berounky až k soutoku potoka Kačák s Berounkou, kde proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

O jednotlivých kroužkovaných druzích (ale nejen o nich) můžete vyslechnout zajímavé informace a ptát se na vše co vás z ornitologie (i zoologie, ochrany přírody apod.) zajímá.

S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty), ale také dalekohled, který uplatníte například při pozorování ptáků kolem Berounky.

Kroužkování budou provádět ornitolog Správy CHKO Český kras Jaroslav Veselý a ornitolog Karel Hašek, kteří budou ptáky také popisovat, vyprávět o jejich způsobu života a odpovídat vaše dotazy.

Účastníci exkurze, kteří chodí často do přírody, pozorují různé druhy rostlin či živočichů a mají zájem „mapovat přírodu“ se zde mohou dozvědět o projektu BioLog a také praktické zkušenosti s používáním stejnojmenné aplikace, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR.

Každý účastník podniká exkurzi na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své nezletilé děti.

O Festivalu ptactva ze stránek České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz)

Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy partneři BirdLife International organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Jednou za několik let se koná Světový fetsival ptactva (WorldBirdwatch), kdy se do kampaně zapojí i neevropské země. Česká společnost ornitologická se přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994. Během vycházek zaznamenávají ornitologové počty pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorované druhy, vzácné druhy a další zajímavosti. Tyto údaje organizátoři ještě během víkendu zpracují, vyhodnotí a pošlou evropskému koordinátorovi, který následující den předá zpracované výsledky z celé Evropy sdělovacím prostředkům.

Evropského festivalu ptactva, největší evropské akce zaměřené na pozorování ptáků se například v roce 2021 zúčastnilo 28 000 lidí. Zapojilo se 41 partnerských organizací BirdLife International, včetně České společnosti ornitologické. Účastníci celkem 1 800 akcí po celé Evropě měli jedinečnou šanci sledovat migrující ptáky, kteří se v tomto ročním období přesunují jižním směrem na svá zimoviště. V České republice dobrovolníci připravili 41 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1 300 návštěvníků. Ti se také dozvěděli, jak je důležité chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdiště, tahové zastávky a zimoviště.