null Do Krásenského rašeliniště na živé rašelinotvorné změny

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

11. července 11. července

Do Krásenského rašeliniště na živé rašelinotvorné změny

  • Datum pořádání akce: 11. 7. 2024
  • Datum ukončení akce: 11. 7. 2024
  • Místo: Krásenské rašeliniště
  • Typ: exkurze

Vycházka k oslavě 50 let CHKO Slavkovský les do jednoho z nejrozsáhlejších rašelinišť Slavkovského lesa v EVL V Borkách. Nahlédneme do těženého rašeliniště, uvidíme, jak postupuje sukcesní vývoj vegetace, a ukážeme si, jaká opatření pro revitalizaci rašeliniště zde provádíme. Snažíme se znovu nastartovat přirozené rašelinotvorné procesy na vytěžených plochách.

Čas: čtvrtek 11.7. od 16:00

Místo: Sraz u vjezdu k rašeliništi ze silnice Krásno-Podstrání po panelové cestě (50°6'12.325"N, 12°45'34.476"E).

Doprava tam a zpět: pouze vlastní

Průvodci: Ing. Hana Kožíšková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt: H. Kožíšková, tel.: 601 386 227

Poznámka: Akce je vhodná i pro rodiny se samostatně pohyblivými dětmi (pro kočárky je trasa nevhodná). Lokalita je podmáčená, je potřeba terénní obuv, v případě deštivého počasí i holinky.

logo 50 barevné