null Ani zvonek, ani lilie

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Ani zvonek, ani lilie: zvonovec liliolistý se vrací do národní přírodní rezervace Karlštejn

16. 11. 2023

Je jedním z velmi vzácných druhů nejen naší květeny, ale i celé Evropy. V Česku aktuálně roste okolo pouhých pěti stovek rostlin na šesti místech – například v Českém krasu a Českém středohoří.

Součástí záchranného programu pro tento ohrožený druh jsou i výsadby na místa, kde dříve rostl. V těchto dnech bylo vysazeno deset sazeniček v národní přírodní rezervaci Karlštejn v chráněné krajinné oblasti Český kras. 

„Sazeničky jsme vysadili do oplocenky, kterou jsme tu před lety vybudovali na ochranu zvonovce před spasením přemnoženou spárkatou zvěří. Přesto tato vzácná rostlina přímo z tohoto místa vymizela, poslední tu kvetla v roce 2018. Doufáme, že se tu novým rostlinám bude dařit. Sazeničky nám poskytl Petr Moucha, bývalý dlouholetý vedoucí Správy CHKO Český kras. Záchranný program, který koordinujeme, s jejich výsadbou počítá,“ vysvětluje Jarmila Kostiuková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Zvonovec nikdy nebyl hojným druhem. Roste především ve světlých lesích, vzácněji na loukách. V průběhu 20. století se však hospodaření v lesích změnilo, prosvětlené lesní porosty na místech, kde se zvonovci dařilo, nahradily vysokokmenné stinné lesy.  Neprospěl mu ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému mnohde rostou konkurenčně silné byliny a zvonovec vytlačují. Navíc je oblíbenou pochoutkou přemnožené spárkaté zvěře.

„Na první pohled vypadají zvonovce liliolisté jako zvonky, s nimiž patří do stejné čeledi. Odlišíme je však při pohledu na květy, z bleděmodrých, někdy téměř bílých květů zvonovce totiž  vyčnívá čnělka s bliznou. Rostliny se jimi ozdobí na přelomu července a srpna. Druhové jméno naznačuje, že mají podobné listy jako lilie  - podlouhlé a užší,“ popisuje Jarmila Kostiuková. 

Aby zvonovec v naší krajině přežil, potřebuje zvláštní péči. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro něj proto od roku 2020 realizuje záchranný program, probíhá pečlivý monitoring všech jedinců, management na podporu místních populací a další akce na podporu druhu. Lesy se zvonovcem jsou průběžně prosvětlovány a bujný podrost se omezuje sečením. Většina rostlin je nyní oplocená proti zvěři, což jim umožní vykvést a vytvořit semínka. Dalším krokem je vytváření plošek holé půdy, kde se snadněji uchytí drobné semenáčky, které dají vzniknout novým rostlinám. 

 „Záchranné programy pro vzácné druhy rostlin a živočichů spočívají často v podpoře šetrného hospodaření, aby měly ohrožené druhy alespoň někde vhodné podmínky k životu. Zároveň ale nepomáhají jen těm druhům, pro které se připravují – například prosvětlování lesa prospěje kromě rostlin také řadě druhů hmyzu. Záchranných programů nyní běží již třináct a připravují se další. Díky nim se z naší přírody nevytratil hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
 

Fotografie Jaroslav Mottl, Jarmila Kostiuková

Zvonovec sazeničky.

sazenicky zvonovce