AOPK ČR a Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta
zvou na odbornou konferenci

Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou - příležitost ke změně

Konference se bude konat v termínu 6. a 7. října 2022 na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

Pozvánka ke stažení ZDE.

PROGRAM

1. den – 6. října 2022

10 h. Zahájení konference
Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

Úvodní slovo
František Pelc, ředitel AOPK ČR, Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

1. blok: Kůrovcová kalamita – příčiny, vývoj, stav     
(10 až 11.30 h. – 5 příspěvků)

 • Kůrovcová kalamita akceleruje potřebu změny paradigmat – lesnických i ochranářských (Tomáš Vrška, ŠLP Křtiny, MENDELU)
 • Klimatická změna – co nás v lese čeká a (možná) nemine (Petr Horáček, CzechGlobe)
 • Pohled Hnutí Duha na řešení kůrovcové kalamity v ČR (Jaromír Bláha, Hnutí Duha)
 • Klimatická změna a lesnictví – výsledky dotazníkového šetření mezi lesními manažery napříč Evropou (Jan Světlík, MENDELU)
 • Změny vodního režimu a parametrů vodní bilance – změny pro lesnictví a krajinu (Petr Kupec, MENDELU)

11.30 až 11.45 h. – přestávka

2. blok: Kůrovcová kalamita a praktikované přístupy řešení včetně obnovy         
(11.45 až 13 h. – 6 příspěvků)

 • Metodika MŽP v řešení kůrovcové kalamity ve velkoplošných chráněných územích (Petr Stloukal, MŽP ČR)
 • Management kůrovce na území KRNAP (Václav Jansa, Správa KRNAP)
 • Péče o les v sousedství bezzásahových území (Jan Kozel, Správa NP Šumava)
 • Přístup k řešení kůrovcové kalamity v území ve správě AOPK ČR (David Lacina, Miroslav Dort, AOPK ČR)
 • Kůrovcová kalamita na území CHKO Jeseníky – fakta a mýty (Michal Servus, AOPK ČR)
 • Kůrovcová kalamita v CHKO Jeseníky očima majoritních vlastníků/správců lesů (Arnošt Buček, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.)

13 až 14 h. – oběd

3. blok: Postkalamitní úvahy – jak dál s managementem lesů – výchova a další aspekty adaptačních opatření
(14 až 15.45 h. – 7 příspěvků)

 • Otevírá kůrovcová kalamita nové přístupy/perspektivy v pěstování lesa? (Jiří Remeš, ČZU)
 • Les a biodiverzita: „ecological forestry“ jako jeden z možných přístupů (Miroslav Svoboda, ČZU)
 • Škody zvěří jako limitující faktor obnovy lesa (nejenom) na kalamitních holinách (Kamil  Turek, UHÚL)
 • Rizika a příležitosti postkalamitní situace, možnosti pro diversifikaci druhové skladby a způsobu hospodaření (Petr Čermák, MENDELU)
 • Obnova lesa po kalamitách - (promarněná) šance ke změně obhospodařování lesů (?)! (Antonín Martiník, MENDELU)
 • Ekonomické aspekty kalamitního stavu a následných adaptačních opatření aneb co je společnost ochotna finančně podporovat (Tomáš Pospíšil, ŠLP Křtiny, MENDELU)

4. blok: Moderovaná diskuze (15.45 až 16.45 h.)

2. den – 7. října 2022

Terénní exkurze v Jeseníkách na lokality postižené kůrovcem.

Kontakt:

Dotazy k organizaci konference a prihlašování.

Jana Lantorová
Správa CHKO Jeseníky