null Ing. Miloš Benedikt

Ing. Miloš Benedikt
ředitel Odboru finančně personálního

Narodil se v roce 1988 v Praze. Vystudoval vysokou školu ekonomie a managementu.

V AOPK ČR působí od roku 2015, kde začínal na pozici referenta v oddělení programového financování. Jako hlavní garant ekonomického a informačního systému se podílel se na úspěšné implementaci systému v rámci celé organizace a elektronizaci schvalovacích procesů v rámci finančních operací. V roce 2018 se stal vedoucím nově vzniklého oddělení ekonomické podpory projektů, kde se zabýval nastavením procesů v rámci projektového řízení. O rok později byl jmenován zástupcem ředitelky odboru finančního. Od roku 2020 je ředitelem odboru finančně personálního, kde se zabývá optimalizací a zeefektivněním procesů v rámci finančně personální agendy.

Mezi jeho zájmy patří především automobily, lední hokej (hraje za pražský amatérský hokejový klub), horské kolo a squash.

Anglicky hovoří na pokročilé úrovni, německy pasivně.