null Mgr. František Jaskula

Mgr. František Jaskula
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy

Narodil se v roce 1968 v Bílovci. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie (1992).

Od roku 1992 pracoval v olomouckém středisku Českého ústavu ochrany přírody. Zde se zabýval především péčí o nelesní maloplošná chráněná území a nelesní zeleň.  V roce 1993 přešel na Správu CHKO Beskydy, kterou od roku 2000 vede. Dlouhodobě se zajímá o druhovou ochranu a ekologickou výchovu, spolupracuje s UP na přípravě exkurzí a ochranářských seminářích. Věnuje se také ochraně přírody v rámci karpatského regionu a ochraně velkých šelem. Pracuje také v odborné skupině pro sport, rekreaci a turistiku.

V letech 2002-2006 byl členem obecního zastupitelstva a vedl komisi životního prostředí. V roce 2015 byl krátkodobě pověřen vedením RP SCHKO Poodří. Je členem redakční rady Zpravodaje Beskydy a poroty fotosoutěže Valašská krajina.

Mezi jeho koníčky patří fotografování, turistika a cestování. Dorozumí se anglicky a částečně rusky.