ilustracni fotky
 

Mapa stránek

Home
Aktuality
Rostliny
    Úvod
    Přijaté záchranné programy
        Matizna bahenní (Angelica palustris)

        Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

        Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

        Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

    Připravované záchranné programy
        Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

        Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

        Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

        Hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův

    Ukončené záchranné programy
        Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Záchranný program
            Realizace ZP
            Fotogalerie
            Odkazy
Živočichové
    Úvod
    Přijaté záchranné programy
        Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

        Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

        Sysel obecný (Spermophilus citellus)

        Užovka stromová (Zamenis longissimus)

    Přijaté záchranné programy - programy péče
        Vydra říční (Lutra lutra)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Program péče
            Realizace PP
            Fotogalerie
            Odkazy
            Bulletin vydra
             VÝZVA
        Bobr evropský (Castor fiber)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Program péče
            Fotogalerie
            Odkazy
            Realizace PP
            Opatření obecné povahy
            Průvodce v soužití s bobrem
    Připravované záchranné programy - programy péče
        Velké šelmy
            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Program péče
            Realizace PP
            Fotogalerie
            Odkazy
    Připravované záchranné programy
        Drop velký (Otis tarda)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
        Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita)

            Biologie a ekoloie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
        Krasec dubový (Eurythyrea quercus)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
        Modrásek hořcový a modrásek černoskvrnný

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
        Okáč jílkový (Lopinga achine)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
        Raroh velký (Falco cherrug)

            Biologie a ekologie druhu
            Rozšíření
            Statut ochrany
            Příčiny ohrožení
            Fotogalerie
            Odkazy
Ke stažení
Odkazy
Fotogalerie
Kontakt
Norské fondy 2008-2010
    Obecné informace
    Aktuality
    Schválené projekty
    Pro příjemce grantu
    Nejčastěji kladené otázky
    Odkazy
    Kontakty
    Vyhodnocení přínosu
Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena